• Volgende week in het Parlement: Plenaire sessie in Brussel, commissie- en politieke fractievergaderingen