• Следващата седмица в Парламента: Пленарна сесия в Страсбург