• Nästa vecka i parlamentet: möten i utskotten och de politiska grupperna i Bryssel