За нас

EuroparlTV е служба, която създава видеоматериали за уебсайта на Европейския парламент с цел осведомяване на гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за влиянието на членовете на ЕП върху политическите събития и прокарването на закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Обслужването включва отразяване на живо на парламентарните сесии и заседанията на комисиите, новини и образователни видеоматериали. Програмите на EuroparlTV са налични в различни формати посредством онлайн база данни и са напълно интегрирани със социалните медии.

За повечето видеоматериали има субтитри на всички официални езици на ЕС и всички програми са налични с два вида качество на изображението - за интернет и за излъчване по телевизията.

Всеки, които разполага с достъп до интернет, може да гледа EuroparlTV онлайн. Програмите на EuroparlTV са също така налични посредством широка мрежа от партньори, които включват няколко телевизионни канала в цяла Европа.

Потребителите могат също така да споделят видеоматериали в социалните медии или на своя уебсайт с помощта на вградени кодове.

 

За допълнителна информация, за да се свържете с екипа на EuroparlTV, моля, използвайте формуляра за връзка или Twitter.