europarltv

Редакционна харта

1

Европейският парламент създаде телевизионен канал по интернет (носещ името "europarltv"), с цел да уважи правото на всички граждани да са запознати и разбират случващото се в институцията, за която са подали своя глас. Предназначението на канала е да допринесе за демократизирането на Европейския съюз и развитието на европейско обществено пространство.

2

Каналът се води от принципите на обществените услуги с цел да удовлетвори информационни и образователни потребности. Неговото предназначение е да гарантира представянето на всички аспекти от живота на Парламента по привлекателен, правдоподобен и професионален начин.

3

Каналът гарантира отразяването на плурализма на мненията в Европейския парламент, като надлежно отчита относителната тежест на политическите групи, в съответствие с неутрална и независима редакционна политика.

4

Каналът се разработва по такъв начин, който да засили прякото взаимодействие между Парламента и европейските граждани. Каналът дава възможност на гражданите да изразят своите възгледи относно неговото съдържание и да дадат своя принос за  това съдържание.

5

Цялостното съдържание и стратегическата насоченост на канала се формулират ежегодно в документ, представен на Бюрото. Службите на Парламента отговарят за прилагането на настоящата рамка.

6

Спазването на настоящата харта се следи от консултативен съвет, под ръководството на Бюрото на Парламента.

7

Настоящата харта е достъпна за обществеността и се публикува на интернет страницата на институцията.