• Европейският парламент е в лятна почивка - работата му ще бъде възстановена на 31-и август 2015 г.