Europarl
  • Парламентът е затворен от 24 декември до 4 януари. Работата се възобновява на 5 януари със седмица за срещи по парламентарни комисии и политически групи за подготовка за пленарната сесия от 12 до 15 януари.