Добре дошли в
Барселона

"Близо до Вас" представя дейността на Парламента в страните-членки.

Видеоматериалите в този раздел са предоставени от информационните бюра на Европейския парламент в цяла Европа.