Права на потребителите

Интернет и мобилността промениха бизнеса в Европа. Съответно трябва да се променят и правата на потребителите.