Kontaktujte nás

Pro Vaše dotazy, žádosti o informace a návrhy Evropskému parlamentu byla zřízena zřízena zvláštní e-mailová schránka. Dotazy se mohou týkat jen oblastí  působnosti Evropského parlamentu. Sdělované odpovědi budou zaslány v přiměřené době. Pokud se dotaz vztahuje k složitějšímu předmětu, obdrží tazatel obratem elektronickou poštou upozornění, že odpověď bude zaslána později.