europarltv

Redakční kodex

1

Aby mohl Evropský parlament reagovat na právo všech občanů vědět, co se odehrává v této instituci, kterou si zvolili, a porozumět tomuto dění, zřídil internetový televizní kanál (zvaný europarltv). Kanál je navržen tak, aby přispíval k demokratizaci Evropské unie a k rozvoji veřejného evropského prostoru.

2

Kanál se řídí zásadami veřejné služby tak, aby plnil informační a vzdělávací cíle. Je navržen tak, aby bylo zajištěno představení všech hledisek života Parlamentu přitažlivým, důvěryhodným a profesionálním způsobem.

3

Kanál zajišťuje, že je reflektována pluralita názorů v Evropském parlamentu, s patřičným ohledem na relativní sílu politických skupin a v souladu s neutrální a nestrannou vydavatelskou politikou.

4

Kanál bude rozvíjen s cílem posilovat interaktivitu mezi Parlamentem a evropskými občany. Umožní občanům vyjádřit jejich stanoviska ohledně programového obsahu a k tomuto obsahu přispívat.

5

Celkový obsah a dlouhodobé zaměření kanálu se určuje každoročně v dokumentu předkládaném předsednictvu. Za realizaci tohoto rámce jsou odpovědny služby Parlamentu.

6

Na dodržování této charty dohlíží poradní výbor podléhající předsednictvu Parlamentu.

7

Na dodržování této charty dohlíží poradní výbor podléhající předsednictvu Parlamentu.