Práva spotřebitelů

Internet a mobilita proměnily evropské podniky. Stejně tak se musí přizpůsobit i práva spotřebitelů.