• Európsky parlament má letnú prestávku, k  činnostiam sa vráti 31.augusta 2015