• W przyszłym tygodniu w Parlamencie: sesja plenarna w Brukseli i prace w Komisjach i grupach politycznych