Τα βίντεο-κλιπ που περιέχονται σ' αυτό το τμήμα παρέχουν τα Γραφεία Πληροφόρησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη την Ευρώπη.»