Δικαιώματα των καταναλωτών

Το Ίντερνετ και η κινητικότητα έχουν μεταμορφώσει τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Κατά συνέπεια, πρέπει τώρα να προσαρμόσουμε τα δικαιώματα των καταναλωτών.