• Het Europees Parlement is tot 31 augustus 2015 met zomerreces.