• Danas uživo: Razmjena mišljenja o stavu EU-a prema migraciji

  • Današnja mrežna emitiranja možete naći pod "Uživo"

  • Danas uživo: Rasprava i glasovanje o restrukturiranju banaka

  • Danas uživo: Glasovanje o EU-ovu programu trgovanja emisijama štetnih plinova