• W przyszłym tygodniu w Parlamencie: sesja plenarna w Strasburgu