• W Parlamencie Europejskim trwa letnia przerwa- Parlament wznowi swe prace 31 sierpnia 2015 r.