Europarl
  • Sel nädalal otse: Itaalia ministrid esitlevad ja arutavad praeguse presidentuuri erinevaid aspekte EP liikmetega asjaomastes komisjonides