Ota yhteyttä meihin

Postilaatikko on sähköinen palvelu, jossa kansalaiset voivat esittää Euroopan parlamentille kysymyksen, tietopyynnön tai ehdotuksen.

Kysymysten ja pyyntöjen on liityttävä Euroopan unionin toimialoihin. Vastaus pyritään antamaan kohtuullisessa ajassa.

Mikäli kysymys koskee monitahoista aihetta, esittäjälle lähetään viipymättä tieto vastausajasta sähköpostitse.