• Järgmine nädal parlamendis: Täiskogu istung Brüsselis, parlamendikomisjonide ja fraktsioonide koosolekud