An Chairt Eagarthóireachta

 

1

Tá cainéal gréasáin teilifíse (darb ainm "europarltv") bunaithe ag Parlaimint na hEorpa chun fónamh don cheart atá ag gach saoránach eolas agus tuiscint a bheith aige ar a bhfuil ag tarlú san institiúid atá tofa aige. Tá an cainéal deartha chun cur le daonlathú an Aontais Eorpaigh agus le forbairt an spáis phoiblí Eorpaigh.

2

Déanfar an cainéal a rialú trí phrionsabail na seirbhíse poiblí chun críocha faisnéise agus oideachais. Déanfar é a dhearadh chun gach gné de shaol na Parlaiminte a chur i láthair ar bhealach tarraingteach, inchreidte agus gairmiúil.