Urednička politika

1

Europski parlament pokrenuo je internetski televizijski kanal (nazvan EuroparlTV) kako bi ispunio pravo svih građana da znaju i razumiju što se događa u instituciji koju su sami izabrali. Kanal treba dati svoj doprinos demokratizaciji Europske unije i razvoju europskog javnog prostora.

2

Ovaj kanal u službi je informiranja i obrazovanja te funkcionira na temelju načela javne službe. Oblikovan je tako da sve aspekte života u Parlamentu predstavi na zanimljiv, vjerodostojan i profesionalan način

3

Kanalom se osigurava predstavljanje raznolikosti mišljenja u Europskom parlamentu, uz poštovanje relativnog značaja klubova zastupnika te u skladu s nepristranom i nestranačkom uredničkom politikom.

4

Razvojem kanala želi se ojačati interaktivnost između Parlamenta i europskih građana. Građani imaju mogućnost izraziti svoja mišljenja o sadržajima koji se prikazuju te im dati svoj doprinos.

5

Ukupni sadržaj i strateška orijentacija kanala utvrđuju se jednom godišnje u dokumentu koji se predaje Predsjedništvu Parlamenta. Provedba tog okvira u odgovornosti je službi Parlamenta. Poštovanje načela iz tog dokumenta nadzire savjetodavni odbor koji je u nadležnosti Predsjedništva Parlamenta.

6

The respect of this charter shall be overseen by an Advisory Board, under the authority of the Bureau of the Parliament.

7

Taj dokument dostupan je javnosti i objavljuje se na internetskoj stranici institucije.