europarltv

Szerkesztőségi szabályzat

1

Az Európai Parlament webTV csatornát hozott létre ("europarltv" néven), hogy érvényt szerezzen annak a minden polgárt megillető jognak, amely szerint biztosítani kell a választók számára az általuk választott intézményben folyó tevékenység megismerését és megértését. A csatorna célja: hozzájárulni az Európai Unió demokratikusabbá tételéhez és az európai nyilvánosság térségének kialakításához.

2

A csatorna irányítása a közszolgálati elvek alapján történik, tájékoztatási és oktatási célok szem előtt tartásával. A csatornának magas szakmai színvonalat kell képviselnie, vonzó és hiteles képet biztosítva a Parlament életének minden vonatkozásáról.

3

A csatornának hűen tükröznie kell a vélemények Európai Parlamenten belüli sokszínűségét, tiszteletben tartva a képviselőcsoportok viszonylagos súlyát, és egy semleges, részrehajlás nélküli szerkesztői politikát.

4

A csatornának erősítenie kell az interaktivitás a Parlament és az európai polgárok között. Lehetővé kell tennie a polgárok számára, hogy nézeteiket kifejthessék a csatorna adásaival kapcsolatban, és hozzájáruljanak annak tartalmához.

5

A csatorna általános tartalmát és stratégiai irányítását éves rendszerességgel kell meghatározni, az Elnökség elé terjesztendő dokumentumban. E keret megvalósítása a Parlament szolgálatainak feladata.

6

Ezen szabályzat tiszteletben tartását egy tanácsadó testület ellenőrzi, amely az Európai Parlament Elnökségének fennhatósága alá tartozik.

7

Ezen szabályzatot nyilvánosságra kell hozni, és a Parlament internetes honlapján közzé kell tenni.