Europarl
  • Šią savaitę politinės frakcijos ruošis plenarinei sesijai, kuri vyks kovo 9-12 dienomis

  • Šiandien tiesiogiai: diskusija apie Palestinos pabėgėlių padėtį su JTPDA generaliniu komisaru