• Příští týden v Parlamentu: plenární zasedání v Bruselu, zasedání výborů a politických skupin