Europarl
  • Izmantojiet savas tiesības

  • Izvēlieties, kuram Eiropā uzticēt vadības grožus

  • Eiropas vēlēšanas 22.-25. maijā

  • Septītajā pilnvaru laikā Eiropas Parlaments plenārsēdēs ir balsojis par 970 tiesību aktiem un 1754 neleģislatīviem aktiem

  • Pēdējo piecu gadu laikā Eiropas Parlamentā ir notikušas 76 plenārsēdes

Pievienot pie grāmatzīmēm