Europarl
  • Eiropas Parlaments dodas vasaras brīvdienās - darbs sāksies 2014. gada 1. septembrī