Europarl
  • Xandira diretta: Vot dwar il-baġit tal-UE għall-2015

  • Xandira diretta: Vot dwar reżoluzzjoni fuq jekk il-Palestina għandhiex tkun dikjarata bħala stat

  • Ix-xandiriet diretti tal-llum tista' ssibhom taħt "Xandira diretta"

  • Xandira diretta: Jitħabbar ir-rebbieħ tal-Premju Lux 2014

  • Agħtu ħarsa lejn il-ġrajjiet tal-lum fil-bulletin tal-Aħbarijiet (wara s-7pm)

Kif taħdem: Li tkun il-President tal-Parlament

04'42" 27/02/2013
The player has not been initialised.
player loading
Qiegħed
URL
X'jagħmel il-President tal-Parlament Ewropew? Kemm ikollu saħħa l-President? U persuna kif tilħaq president? Il-Presidenti tal-istituzzjonijiet tal-UE, l-ewwel parti.