Contact

De burgers kunnen via een elektronische brievenbus vragen, verzoeken om informatie en voorstellen doen toekomen aan het Europees Parlement. Alle vragen moeten betrekking hebben op terreinen waarop de Europese Unie actief is. Er wordt binnen een redelijke termijn antwoord gegeven. Als een vraag betrekking heeft op een complex onderwerp, wordt onmiddellijk per email een voorlopig antwoord gestuurd.