Europarl
  • Het Europees Parlement is met zomerreces - op 1 september 2014 wordt het werk hervat