europarltv

Karta redakcyjna

1

Parlament Europejski utworzył internetowy kanał telewizyjny (pod nazwą europarltv), aby dać wszystkim obywatelom prawo do poznania i zrozumienia, nad czym w chwili obecnej pracuje instytucja pochodząca z ich wyboru. Celem kanału jest przyczynianie się do pogłębiania demokratyzacji Unii Europejskiej oraz do rozwoju europejskiej przestrzeni publicznej.

2

2 Kanał jest zarządzany w oparciu o zasady usługi publicznej z myślą o realizacji celów informacyjnych i edukacyjnych. Program jest opracowywany w sposób zapewniający atrakcyjne, wiarygodne i profesjonalne prezentowanie wszystkich aspektów działalności Parlamentu.

3

Kanał gwarantuje, że odzwierciedlony jest pluralizm opinii w Parlamencie Europejskim, z należytym uwzględnieniem znaczenia grup politycznych, w poszanowaniu neutralnej i bezstronnej polityki redakcyjnej.

4

Rozwój kanału przebiega w sposób umożliwiający wzmocnienie wzajemnego oddziaływania między Parlamentem i obywatelami Europy. Pozwala on obywatelom wyrażać opinie na temat treści kanału oraz przyczyniać się do wzbogacania jego zawartości.

5

Ogólna treść i strategiczna orientacja kanału określane są corocznie w dokumencie przedkładanym Prezydium. Realizacja tych ram należy do zadań służb Parlamentu.

6

Przestrzeganie niniejszej karty monitorowane jest przez radę doradczą z upoważnienia Prezydium Parlamentu.

7

Niniejsza karta jest udostępniona do wiadomości publicznej i opublikowana na stronie internetowej instytucji.