• Danas uživo: Rasprava o predfinanciranju projekata inicijative za zapošljavanje mladih

  • Danas uživo: Rasprava i glasovanje o smanjivanju potrošnje lakih plastičnih vrećica

  • Danas uživo: Rasprava o organizaciji europske sigurnosne strategije

  • Današnja mrežna emitiranja možete naći pod "Uživo"

  • Danas uživo: Rasprava o ubrzavanju prijelaza na alternativna biogoriva