Contactaţi-ne

O adresă electronică este pusă la dispoziţia cetăţenilor pentru a le permite să adreseze întrebări, să solicite informaţii, precum şi să înainteze propuneri Parlamentului European. Solicitările formulate trebuie să aibă legătură cu sfera de activităţi a Parlamentului European. Răspunsurile vor fi trimise într-un interval de timp rezonabil. Dacă întrebarea se referă la un subiect complex, solicitantului i se va răspunde printr-un mesaj electronic în care este rugat să aştepte.