• Eiropas Parlaments dodas vasaras brīvdienās - darbs sāksies 2015. gada 31. augustā