Kontakt

Pre občanov je zriadená elektronická schránka, prostredníctvom ktorej môžu klásť otázky, požiadať o informácie a podať návrhy Európskemu parlamentu. Všetky položené otázky sa musia týkať záležitostí spadajúcich do sféry činnosti Európskej únie. Tieto budú zodpovedané v rámci primeraného časového obdobia. Ak sa otázka týka komplexnejšej témy, okamžite bude e-mailom odoslané potvrdenie o prijatí žiadosti.