• Tento týždeň v Európskom parlamente: rokovania politických skupín v rámci príprav na posledné predletné štrasburské plenárne zasadnutie v dňoch 6.-9.júla