Europarl
  • Dnešné prenosy nájdete v časti Naživo

  • Dnes naživo: rozprava o smernici o námorníkoch

  • Dnes naživo: diskusia o TTIP so zameraním na tvorbu pracovných miest a vylúčenie verejných služieb

Vo vašej blízkosti: Čo ďalej s prsnými implantátmi PIP?

04'55" 19. 10. 2012
player loading
Vložený kód
URL
EuroparlTV sa vybrala za britskými doktormi preskúmať dohru škandálu s prsnými implantátmi. Zisťuje tiež, aké kroky sa podnikajú, aby sa podobný škandál už nezopakoval.