europarltv

Uredniška politika

1

Evropski parlament je vzpostavil spletno televizijsko postajo z imenom europarltv, da bi tako zadostil pravici vseh državljanov, da vedo in razumejo, kaj se dogaja v instituciji, ki so jo izvolili.  Namen programa je prispevati k demokratizaciji Evropske unije in k razvoju evropskega javnega prostora.

 

2

Delo postaje urejajo načela javne službe za informativne in izobraževalne namene. Namen postaje je zagotavljati, da so vsi vidiki življenja v Parlamentu predstavljeni v privlačni, verodostojni in profesionalni luči.

3

Postaja zagotavlja prikaz pluralnosti mnenj v Evropskem parlamentu, z dolžnim spoštovanjem relativne zastopanosti političnih skupin, v skladu z nevtralno in nepristransko uredniško politiko.

4

Postaja se razvija tako, da krepi interaktivnost med Parlamentom in državljani Evrope. Državljanom omogoča izražati mnenje o programski vsebini ter prispevati k tej vsebini.

5

Splošna vsebina in strateška usmeritev postaje se določi letno v dokumentu, ki se predloži predsedstvu.  Za izvajanje tega okvira so odgovorne službe Parlamenta.

6

Spoštovanje teh pravil nadzira svetovalni svet pod vodstvom predsedstva Parlamenta.

7

Ta dokument je javno dostopen in objavljen na spletišču institucije.