Gianni Pittella o zdravljenju poškodb, ki ovirajo Evropo

04'46" 4.7.2014
player loading
Vstavljena koda
Ob prevzemu vajeti na čelu skupine socialistov in demokratov je Pittella podal svojo vizijo za premostitev socialnih vrzeli v Evropi in krepitev demokracije.
Transcript
Gianni Pittella, postali ste novi predsednik skupine socialistov in demokratov. Ali boste v skupino vnesli spremembe?
Skupina bo ohranila kontinuiteto. Ne želimo izničiti dobrega dela, ki sta ga opravila Martin Schulz in Hannes Swoboda. Hkrati pa bomo poskusili uvesti novosti, na organizacijski in tudi politični ravni, da se bomo lahko spopadli z novimi razmerami.

Ena od organizacijskih novosti je ta. Moramo se bolj povezati z državljani. Ne moremo se omejiti zgolj na Parlament. Delati moramo na dokumentaciji v Parlamentu in doseči sprejetje amandmajev, hkrati pa moramo biti prisotni tudi v tovarnah, na univerzah, v šolah, v družinah in na ulici. Tam, kjer so ljudje, ki imajo težave in ki želijo govoriti z nami.
Gianni Pittella
Skupina naprednega zavezništva socialistov in demokratov v Evropskem parlamentu
Katero bo najbolj pereče politično vprašanje v tem mandatu? V Evropi imamo dve veliki težavi: družbeni razkol in demokratični razkol.

Družbeni razkol zadeva vse večjo neenakost. Imamo peščico zelo bogatih in neskončno množico zelo revnih. Srednjega razreda ni več. Odrinjen je na rob. Moramo preprečiti družbeni razkol. -Kako? S politikami, ki vlagajo v človeški kapital, podpirajo podjetja ter raziskave in usposabljanje, tehnološke inovacije, energetska omrežja in trajnostni razvoj.

Kaj je rdeča nit vašega dogovora z ljudsko stranko? Ne strinjajo se z več reformami. Pravila o upravljanju si razlagajo povsem drugače. Kje vidite rdečo nit? Rdeča nit je pravo ravnovesje med potrebo po ponovnem uravnoteženju javnih finance, kar podpiramo, in priložnostjo za uporabo vse prožnosti v paktu o stabilnosti za izvajanje naložb. Če bodo vlade dovzetne in bodo sprejele reforme, bi morale imeti priložnost, da uporabijo vse stopnje prožnosti, da se odzovejo na potrebe po naložbah v izobraževanju, potrebe po poplačilu dolgov javnega sektorja do podjetij, potrebe po financiranju fizičnih in materialnih infrastruktur.

Ali bo to presegalo italijanski semester v okviru vašega 5-letnega mandata? Ali bodo socialisti zahtevali revizijo fiskalnega pakta, te medvladne pogodbe, ki ogroža pravice skupnosti? Ali bo nekoč potrebna reforma te pogodbe? Oblikovanje gospodarskih in finančnih politik mora potekati v parlamentih. Ne smemo dovoliti, da bi o ključnih vprašanjih, ki imajo tako pomemben vpliv na življenja državljanov, odločale le vlade. Vključiti moramo Evropski parlament, edino institucijo, katere člane izvoli ljudstvo.

Smo sredi dolgih pogovorov o tem, kako obravnavati odnose z Londonom. Kako doseči kompromis z Združenim kraljestvom? Kje vse moramo popustiti, da bi Britanijo obdržali v EU? Povsem prav imate. Tako pomemben partner mora ostati del Evropske unije. Kako lahko to dosežemo, ko pa imajo tako zelo različna stališča? Upoštevati moramo sistem dveh hitrosti. Nekatere države so bolj integrirane, ker imajo enak pogled na določena vprašanja, zato jim uspeva tudi večji napredek.

Druge države, med njimi tudi Britanija, ki imajo drugačna stališča, morajo ostati del EU, ne da bi bile prisiljene v zadeve, s katerimi se ne strinjajo. To ne bi bilo prvič. Evrsko območje je zadeva, pri kateri Britanija ne sodeluje. Dobro. Hvala vam. -Tudi vam.