Čas za spremembo gospodarske usmeritve Evrope?

05'02" 21.1.2014
player loading
Vstavljena koda
Med gostovanjem konference o ekonomskem upravljanju v EP predsednik grškega parlamenta pojasnjuje, zakaj meni, da se morajo stvari v EU spremeniti.