• Šiandien tiesiogiai: Pasikeitimas nuomonėmis apie ES požiūrį į migraciją

  • Šios dienos tiesioginės transliacijos skiltyje "Tiesiogiai"

  • Šiandien tiesiogiai: Diskusija ir balsavimas už bankų restruktūrizavimą

  • Šiandien tiesiogiai: Balsavimas už ES prekybos taršos leidimais sistemą