• Denna vecka i Europaparlamentet: Sammanträden i de politiska grupperna för att förbereda inför plenarsammanträdet i Strasbourg 27-30 april