• Šodien tiešraidē: viedokļu apmaiņa par ES pieeju migrācijas jautājumam

  • Šodien tiešraidē: debates un balsojums par banku pārstrukturēšanu

  • Šodien tiešraidē: balsojums par ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu

  • Šodienas tiešraides ir atrodamas sadaļā "Tiešraide"