• Live idag: Debatt om upprättandet av en europeisk säkerhetsstrategi

  • Live idag: Debatt om förfinansiering av programmen i ungdomssysselsättningsinitiativet

  • Live idag: Debatt och omröstning om en påskyndning av övergången till alternativa biodrivmedel

  • Live idag: Debatt och omröstning om minskad konsumtion av lättviktsplastpåsar

  • Dagens livesändningar hittar du under "Live"

EU måste agera för att bromsa antibiotikaresistens.

01'38" 2012-09-06
player loading
Inbäddad
URL
Sjukdomar som är resistenta mot antibiotika svarar för 2,5 miljoner extra dagar på sjukhus och 25.000 dödsfall årligen inom EU - Ledamöter kräver åtgärder.