EU måste agera för att bromsa antibiotikaresistens.

01'38" 2012-09-06
player loading
Inbäddad
Sjukdomar som är resistenta mot antibiotika svarar för 2,5 miljoner extra dagar på sjukhus och 25.000 dödsfall årligen inom EU - Ledamöter kräver åtgärder.