Konsumenträttigheter

Internet och större rörlighet har ändrat företagsverksamheten i Europa. Därför måste också konsumenträttigheterna förstärkas.