• Dnešní přímé přenosy naleznete v oddíle "Live"

  • Hlasování o zavedení multimodálních integrovaných systémů jízdenek a letenek v EU

  • Konečné hlasování o doporučeních k probíhajícímu vyjednávání dohody TTIP