За нас

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Услугата включва комбинация от видеоматериали с новини, информация за контекста и образователно съдържание. Програмите на EuroparlTV са налични в различни формати посредством онлайн база данни и са напълно интегрирани със социалните медии.

За повечето видеоматериали има субтитри на всички официални езици на ЕС и всички програми са налични с два вида качество на изображението - за интернет и за излъчване по телевизията.

Всеки, които разполага с достъп до интернет, може да гледа EuroparlTV онлайн. Освен това програмите на EuroparlTV достигат до публиката благодарение на голяма мрежа от партньори, като потребителите могат да споделят видеоматериали в социалните медии или на своите уебсайтове с помощта на кодове за вграждане. На разположение са и USB устройства с образователни програми.

За допълнителна информация, за да се свържете с екипа на EuroparlTV, моля, използвайте формуляра за връзка или Twitter.


Редакционна харта

Прочетете за правилата в практиката, от които се ръководи EuroparlTV в съответствие със своята мисия и принципи.

Отидете на страницата

Партньори

Научете повече за медиите, с които EuroparlTV е подписал споразумения за партньорство.

Отидете на страницата