Сигурност

Шенген изображение 01:07 Новини

Засилване на сигурността в Шенгенската зона

Сигурност - 13.11.2017 12:00

Европейските законодатели искат да подобрят Шенгенската информационна система (ШИС II), за да се засили сътрудничеството между полицейските структури на страните за борба с тероризма, трансграничната престъпност и нелегалната имиграция.

войник и полицай на улицата 01:30 Новини

Борба с тероризма: спиране на кранчето на финансирането на терористите

Сигурност - 30.10.2017 08:00

Парламентът създаде 30-членна специална комисия, която ще търси начини за борба с тероризма в Европа и за подобряване на трансграничното сътрудничеството. ЕС води борба на много фронтове, един от които е финансирането на тероризма. ЕП иска да прекъсне прането на пари и организираната престъпност, за да се спре потокът на финансови средства.

гранична проверка 02:00 Новини

„По-интелигентни“ граници за Европа

Сигурност - 25.10.2017 08:00

Европейският парламент дава зелена светлина на нова обща електронна система, която да ускори проверките по външните граници на шенгенското пространство. Тя също така ще регистрира информация и за граждани на страни извън ЕС, за да улесни разкриването на измами. Агустин Диас де Мера (ЕНП) обяснява главните цели на този нов закон.

частна охранителна фирма 01:22 Новини

Частни охранителни фирми: по-строги правила и повече контрол

Сигурност - 03.05.2017 15:49

В момента няма задължително законодателство, регламентиращо дейността на частните охранителни фирми или ЧОФ. Парламентарна комисия иска засилване на отчетността и контрола върху близо 40 000 ЧОФ в ЕС.

Розова роза на паважа. 02:08

Общи цели: сигурност

Сигурност - 01.02.2017 20:12

Днес ЕС е изправен пред опасността от тероризъм. Всеки е убеден, че сигурността е върховен приоритет. Организации като Европол се борят с тероризма, а като Фенвак се грижат за семействата на жертвите. Подобряване на граничните системи, повишаване комуникацията между страните-членки и криминализиране на действия, водещи до тероризъм са някои от стъпките, които ЕС предприема тази година.

Рамково споразумение 01:29 Новини

По-сигурни права за защита на данните за гражданите на САЩ и ЕС

Сигурност - 30.11.2016 10:00

Европейският парламент даде зелена светлина на знаково споразумение за пренос на данни за престъпна дейност през океана. Рамковото споразумение между ЕС и САЩ по правоприлагане цели по-добра защита на личната информация на гражданите при обмен между двете страни.