Сигурност

частна охранителна фирма 01:22 Новини

Частни охранителни фирми: по-строги правила и повече контрол

Сигурност - 03.05.2017 15:49

В момента няма задължително законодателство, регламентиращо дейността на частните охранителни фирми или ЧОФ. Парламентарна комисия иска засилване на отчетността и контрола върху близо 40 000 ЧОФ в ЕС.

Розова роза на паважа. 02:08

Общи цели: сигурност

Сигурност - 01.02.2017 20:12

Днес ЕС е изправен пред опасността от тероризъм. Всеки е убеден, че сигурността е върховен приоритет. Организации като Европол се борят с тероризма, а като Фенвак се грижат за семействата на жертвите. Подобряване на граничните системи, повишаване комуникацията между страните-членки и криминализиране на действия, водещи до тероризъм са някои от стъпките, които ЕС предприема тази година.

Рамково споразумение 01:29 Новини

По-сигурни права за защита на данните за гражданите на САЩ и ЕС

Сигурност - 30.11.2016 10:00

Европейският парламент даде зелена светлина на знаково споразумение за пренос на данни за престъпна дейност през океана. Рамковото споразумение между ЕС и САЩ по правоприлагане цели по-добра защита на личната информация на гражданите при обмен между двете страни.