Свържете се с нас

Преди да отправите Вашето запитване, моля прочетете рубриката ""Най-често задавани въпроси"". В нея ще намерите отговор на най-често задаваните въпроси. След като изпратите Вашето запитване по електронен път, ще получите електронно потвърждение за неговото получаване.

Благодарим Ви за отделеното време за отговор на поставените по-долу въпроси. Необходими са ни някои данни, за да можем да регистрираме Вашето запитване. Тази информация ще ни позволи да го обработим по-бързо.

информация
Въпрос

Моля, отговорете на всички въпроси, обозначени с (*), като предоставите всички необходими данни. Имате право на достъп до данните, както и право да внасяте поправки в тях; освен това, във всеки момент можете да подадете възражение до Европейския надзорен орган по защита на данните. Данните се съхраняват за периода от време, необходим за постигането на целта, с оглед на която те са събрани.