Редакционна харта

  1. Европейският парламент създаде телевизионен канал по интернет (носещ името 'europarltv'), с цел да уважи правото на всички граждани да са запознати и разбират случващото се в институцията, за която са подали своя глас. Предназначението на канала е да допринесе за демократизирането на Европейския съюз и развитието на европейско обществено пространство.
  2. Каналът се води от принципите на обществените услуги с цел да удовлетвори информационни и образователни потребности. Неговото предназначение е да гарантира представянето на всички аспекти от живота на Парламента по привлекателен, правдоподобен и професионален начин.
  3. Каналът гарантира отразяването на плурализма на мненията в Европейския парламент, като надлежно отчита относителната тежест на политическите групи, в съответствие с неутрална и независима редакционна политика.
  1. Каналът се разработва по такъв начин, който да засили прякото взаимодействие между Парламента и европейските граждани. Каналът дава възможност на гражданите да изразят своите възгледи относно неговото съдържание и да дадат своя принос за това съдържание.
  2. Цялостното съдържание и стратегическата насоченост на канала се формулират ежегодно в документ, представен на Бюрото. Службите на Парламента отговарят за прилагането на настоящата рамка.
  3. Спазването на настоящата харта се следи от консултативен съвет, под ръководството на Бюрото на Парламента.
  4. Настоящата харта е достъпна за обществеността и се публикува на интернет страницата на институцията.