Абдулрахман Ал Мауас Новини 02:46

Белите каски призовават за хуманитарен коридор в Сирия

Свят -

Абдулрахман Ал Мауас, говорител на сирийската Доброволна цивилна защита (Бели каски), призовава в интервю за ЕП за създаване на хуманитарен коридор в Сирия и самолети да пускат помощи за пострадалите от войната цивилни.

Фиг. 1 Новини 01:10

Пет паметни цифри

Свят -

Помощи след природни бедствия, мобилни устройства, бюджет на ЕС за 2017 г, данни от криминални регистри, период на "изчакване" за бивши комисари - петте теми със запомнящи се цифри от ноемврийската мини пленарна сесия в Брюксел.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата