икономика Новини 01:29

Справяне с търговския дъмпинг

икономика -

Вносът от извън ЕС достигна 468,2 млрд. евро за първото тримесечие на 2017 г. За да се избегне нечестната конкуренция спрямо европейски фирми и работници, ще се налагат глоби за трети страни, за които се смята, че правят „дъмпинг“ на стоки на пазара на ЕС. Европейският парламент разглежда нова методология за начисляване на антидъмпингови мита, като основа за начисляването са „сериозни нарушения на пазарните правила“.

Анимирана графика, представяща края на таксите за роуминг през 2017 г. Новини 00:36

Край на роуминга

икономика -

Защо трябва да плащаме допълнително, когато се обаждаме на приятели и роднини в друга държава от ЕС? Роумингът в ЕС отпада от юни 2017 г. Европейският парламент се бори за забраната на тези такси, като от 2007 г. насам постоянно ограничава техния размер. Вече можете да се обаждате, да изпращате текстови съобщения или да сърфирате по интернет навсякъде в ЕС на същата цена като у дома.

Анимация, представяща преговорите между ЕС и Великобритания по Брекзита. Новини 01:23

Правила за преговорите по Брекзита

Въпроси на ЕС -

Обединеното кралство започна формалния процес за оттегляне от Европейския съюз. Европейският парламент набеляза опорните точки и теми за преговорите. Те включват: поставяне на интересите на гражданите на първо място и зачитане от страна на Великобритания на бюджетните й задължения. Видео материалът дава представа за приоритетите на Парламента.

Инфографика Новини 04:57

Портрети на поколението „Еразъм“

Общество -

Кристина е следвала архитектура в Атина, Микеле е заминал за Будапеща - и двамата студенти по програмата „Еразъм“. Те са от поколението, чийто живот е формиран от програмата „Еразъм“.

Замърсяване Новини 01:28

Споделяне на усилията: към постигане на амбициозните цели по отношение на климата

икономика -

Европейски съюз си е поставил амбициозни цели за намаляване на емисиите на парниковите газове. Законодателите на ЕС ревизират най-мащабния инструмент на ЕС по отношение на климата - Регламента за споделените усилия (РСУ) Законът покрива 60% от парниковите газове в ЕС.

инфографика Новини 01:27

Синята карта на ЕС: попълване на липсата на висококвалифицирани кадри

икономика -

Страните-членки на ЕС изпитват недостиг на работна ръка в много ключови сектори: Европа ще се нуждае от до 756 000 професионалисти в ИТ и около милион професионалисти в здравеопазването до 2020 г. Обновената Синя карта на ЕС има за цел да привлече най-добрите и най-умните в света.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата