беше избран във вторник, 17-и януари, за председател на Европейския парламент след Мартин Шулц в четвъртия кръг. Новини 02:29

Антонио Таяни е избран за нов председател на Европейския парламент

Въпроси на ЕС -

Депутатите избраха бившия комисар Антонио Таяни (ЕНП) да замени Мартин Шулц (С§Д) като председател на Европейския парламент след историческа серия от 4 кръга на гласуване.

Председател на Европейския парламент. 01:00

Представляващ и теб: председател на Европейския парламент

Въпроси на ЕС -

Навярно сте виждали председателя на Европейския парламент по новините, но хората искат да знаят повече за ролята му. Как се става председател на ЕП? Какви са задълженията на председателя? Какво отношение има изборът на председател към твоя вот?

Бюрото 00:56

Поглед към Бюрото: орган на Европейския парламент

икономика -

Бюрото се занимава с финансови, административни и организационни въпроси на Европейския парламент. Но се обзалагам, че не знаете много за него. Кой е част от Бюрото? И за какво точно отговаря? Анимацията сваля воала на загадъчност от влиятелно звено в европейския проект.

робот за грижа на възрастен Новини 01:29

ЕП повдига етични въпроси относно роботите и изкуствения интелект

Общество -

Може ли да носи отговорност робот за действията си? С опасения за рисковете за подсъдност и за безопасността, европейският законодател смята, че е време да се разгледа въпросът с гражданската употреба на роботите.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата