беше избран във вторник, 17-и януари, за председател на Европейския парламент след Мартин Шулц в четвъртия кръг. Новини 02:29

Антонио Таяни е избран за нов председател на Европейския парламент

Въпроси на ЕС -

Депутатите избраха бившия комисар Антонио Таяни (ЕНП) да замени Мартин Шулц (С§Д) като председател на Европейския парламент след историческа серия от 4 кръга на гласуване.

Бюрото 00:56

Поглед към Бюрото: орган на Европейския парламент

икономика -

Бюрото се занимава с финансови, административни и организационни въпроси на Европейския парламент. Но се обзалагам, че не знаете много за него. Кой е част от Бюрото? И за какво точно отговаря? Анимацията сваля воала на загадъчност от влиятелно звено в европейския проект.

робот за грижа на възрастен Новини 01:29

ЕП повдига етични въпроси относно роботите и изкуствения интелект

Общество -

Може ли да носи отговорност робот за действията си? С опасения за рисковете за подсъдност и за безопасността, европейският законодател смята, че е време да се разгледа въпросът с гражданската употреба на роботите.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата