Изображение предстоящо Новини 00:51

Предстоящо в Страсбург: Чиста енергия, шпионски технологии, Иран и други теми.

Въпроси на ЕС -

На първата пленарна сесия за 2018 г. депутатите предстои да обсъдят проектозакони за по-чиста енергия, протестите в Иран, поемането от България на ротативното председателство на Съвета на ЕС от Естония и използването на европейски шпионски технологии от авторитарни режими.

Саграда фамилия Новини 01:28

Европейско културно наследство: връзки, които свързват

Общество -

Европейският съвет определи 2018 г. за Европейска година на културното наследство, подчертавайки разнообразието, споделената история и богатата култура, които правят Европа такава, каквато е днес.

Бодлива тел и знамето на Тунис 03:28

Права на човека

Общество -

Европейският съюз е основан на принципите на правата на човека и свободата на изразяването. Затова Европейският парламент подкрепя страни като Тунис в техните непрекъснати усилия към демокрация. Тази подкрепа се предоставя под формата на правни и политически действия, включително наградата „Сахаров" и стипендиите „Сахаров". Запознайте се с Асма Кауеш, активистка от Тунис и стипендиант по програмата „Сахаров", която разказва своята история.

Повалени дървета, снимка отгоре. 04:52

Изменение на климата

Общество -

Изменението на климата е най-голямото предизвикателство, с което ще се сблъска нашето поколение, а Европейският съюз има силата да се изправи срещу него, но как? Прибалтийският регион е най-застрашената зона в Европа от изменението на климата, като е изложен на увеличаващи се горещини, проливни дъждове и повишаване на морското равнище. Това видео разглежда как регионът на Гданск в Полша се справя с тези проблеми с помощта на ЕС.

Пешеходци вървят по натоварена търговска улица. 03:33

Стимулиране на икономическия растеж и работните места в ЕС

Общество -

Малките и средните предприятия — МСП — са двигателят на европейската икономика. Европейският парламент иска да гарантира стабилен растеж в ЕС, като създаде поддържаща среда за МСП. Запознайте се с Арно и Жералдин — собственици на малка фирма за мебели във Франция.

Гробище за изоставени лодки. 04:13

Миграцията

Общество -

Над 180 000 мигранти са достигнали бреговете на остров Лампедуза само през 2016 г. Години наред миграцията подлага на изпитание депутатите в ЕП, както и европейските граждани, за които се превръща в основен повод за притеснение. Запознайте се с гражданите на Лампедуза — рибари, лекар и скулптор — и научете по какъв начин им е въздействала миграционната криза.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата