мигрант Новини 01:25

Европейско решение за търсещите убежище в Европа

Свят -

Европейската служба за подкрепа в областта на убежищата (EASO) се намира в Малта. Европейският парламент работи за засилване на ролята си в Общата европейска система за убежище, за да помогне на Европа да се справи по-добре с бежанските потоци.

камера Новини 01:26

Изкуственият интелект: нова епоха за медиите

Общество -

Изкуственият интелект може да бъде използван за създаването на информация и за противодействие на фалшивите новини. Но какви са предизвикателствата и възможностите за това? Въпросът бе залегнал в основата на годишната лекция на научното звено на ЕП (Отдела за оценка на научно-технологичните възможности - STOA)

неприкосновеност на личния живот в интернет Новини 02:07

Засилване на неприкосновеността на личния живот в интернет

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент осъвременява нормативите за защита на данните, за да включи в тях новите форми на комуникация като WhatsApp и други програми за незабавни съобщения. Целта е да се постигне по-добра защита на неприкосновеността на личния живот.

работници Новини 01:19

Ракови заболявания, свързани с работата: ЕП осъвременява нормативите

Общество -

Действащите нормативи, уреждащи лимитите на канцерогени и мутагени на работното място са отпреди над 10 години. Парламентът иска работниците да бъдат по-добре защитени, затова осъвременява нормативите, които ще включат повече предизвикващи рак химични агенти, налага по-строги лимити на някои субстанции и задължава излагащите се на облъчване работници да бъдат под медицинско наблюдение през целия им живот.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата