клетки на зайци, графики Новини 01:00

От рециклиране на отпадъци до зайци: 5 запомнящи се числа от Страсбург

Въпроси на ЕС -

Пет запомнящи се числа от пленарната сесия тази седмица: рециклиране на отпадъци, права на акционери, контрол над огнестрелните оръжия, зайци в батерийни клетки и развиване на 5G мрежа.

Снимка на отпадъци Новини 02:43

Как да се действа с отпадъците на Европа?

икономика -

Европа трябва да намали сметищата, хранителните отпадъци, да се справи с рециклирането на опаковки по-добре: това са основните цели на "Пакета с мерки за отпадъците", който предстои да се приеме от Парламента на сесията през март в Страсбург.

Двама миньори с фенерчета, седящи на пода в мината. 04:23

Конфликтни минерали: истината, скрита зад смартфона ви

икономика -

Всички използваме устройства като мобилни телефони, но откъде идват материалите за тях? Калай, тунстен, тантал и злато са четирите най-чести "конфликтни минерали", известни общо като 3TG. Извличането им предизвиква несигурност и нарушаване на човешките права в много региони. Въоръжени групировки се бият за незаконната им търговия. Феърфоун е производител, поел отговорността да осигури законното извличане на минерали за доставчиците си. Европейският парламент настоява за повече прозрачност във веригите за доставка чрез задължителната система за надлежна проверка на ОИСР.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата