РАК Новини 01:51

Ракът при жените: увеличаване на грижите за превенция

Общество -

Един на всеки четири смъртни случая в ЕС се дължи на раково заболяване, като някои негови форми засягат предимно или само жени, напр. рак на гърдата, на матката, на яйчниците и на шийката на матката. Ракът на гърдата е най-фаталният за жените. Към законодателите се присъединяват експертите, за да разгледат настоящата ситуация на превенция, скрийнинг, диагностициране и лечение на рака при жените в ЕС. Депутатката Даниела Аюто коментира, че достъпът до превенция трябва да бъде подобрен, особено в по-бедните страни-членки.

жена и дете имигранти Новини 01:30

Имигрантската криза: споделяне на тежестта

Въпроси на ЕС -

Депутатите ревизират законодателството на ЕС, определящо коя страна носи отговорността за разглеждане на молбите за убежище. Сегашната система налага голямо бреме върху страните на първа линия като Гърция и Италия. Затова законодателите се застъпват за по-справедливо разпределяне на търсещите убежище във всички държави-членки, както и задължително участие.

Финалист за наградата Lux Новини 01:26

Награда за кино Lux: фокус върху идентичността и предразсъдъците

Общество -

И трите филма-финалисти за филмовата награда Lux за 2017 г. разглеждат темите за идентичността и предразсъдъците: от шведския „Sami Blood“на режисьора Аманда Кърнел, „Уестърн“ на немския режисьор Валеска Гризебах до състезаващия се за Оскар от Франция тази година „120 удара в минута“ на Робин Кампийо.

неприкосновеност на личния живот в интернет Новини 02:07

Засилване на неприкосновеността на личния живот в интернет

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент осъвременява нормативите за защита на данните, за да включи в тях новите форми на комуникация като WhatsApp и други програми за незабавни съобщения. Целта е да се постигне по-добра защита на неприкосновеността на личния живот.

мъж говори по телефона Новини 01:21

ЕП се бори за по-евтини телефонни разговори до други страни от ЕС

Въпроси на ЕС -

Обратна на телефон 112 система с цел известяване на гражданите при спешни случаи, по-евтини телефонни разговори до други страни от ЕС и общо подобряване на достъпа до телекомуникационните мрежи в целия ЕС - за това призовава проект на доклад на комисия на Европейския парламент.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата