Джъстин Трюдо Новини 01:28

Зелена светлина за свободна търговия с Канада

икономика -

Европейският парламент одобри историческото Пълно икономическо и търговско споразумение (СЕТА), с което премахна една от последните прегради пред него. Подготвяно 7 години, споразумението трябва да облекчи търговските бариери между Канада и ЕС и остава да бъде ратифицирано от националните парламенти.

Ги Ферхофщад, инфографика Новини 02:05

Бъдещето на Европа: Европа преживява екзистенциална криза. (Ги Ферхофщад)

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Единият от докладчиците, Ги Ферхофщад, обяснява защо е спешно да се предприеме дълбока реформа поради предизвикателствата пред ЕС.

производство Новини 02:06

ЕП настоява за реформа на търговията с емисии

икономика -

Европейската система за ограничаване и търговия с емисии е първата по рода си в света за справяне с въглеродните емисии чрез инструменти на свободния пазар, но е крайно време да бъде осъвременена. Иън Дънкан, докладчикът на Парламента по проекта, е инициатор на преговорите за спешна реформа.

Човешка ръка и ръка на робот държат топка заедно 04:22

Робозакони: регламенти в роботиката

Общество -

Какви законови права трябва да има един робот? Институтът "Св. Ана" е един от водещите изследователски центрове по роботика. Технологията напредва. Научният състав на института смята въпроса с нарастващо значение. Иновациите повдигат нови правни и етични въпроси. Европейският парламент иска да се занимае с тези въпроси, за да може роботиката да продължи да се развива през 2017 г.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата