Играч на крикет 03:14

Интеграция на бежанците: преодоляване на препятствията

Общество -

Приемането на бежанци не е само въпрос на процедури за убежище или осигуряване на международна закрила, това е въпрос на подпомагане на хората да намерят място в обществото ни. Интеграцията може да донесе толкова много културни и икономически ползи за приемащите държави. Много са вдъхновяващите истории за бежанци в цяла Европа. Понякога те са играчи на крикет във Франция, устни преводачи в Германия или фотографи в Италия, носители на награди. ЕС е създаден на принципа на единството в разнообразието, но държавите членки сами решават дали да допуснат бежанци на териториите си.

Телефониращи хора Новини 01:00

Следва: е-демокрация, роуминг за мобилни телефони, визова реципрочност и поуките вследствие на скандала с емисиите.

Въпроси на ЕС -

Е-демокрация, край на таксите за роуминг в ЕС и визова реципрочност със САЩ са в дневния ред за идната седмица. Депутатите ще обсъждат също установеното от комисията по разследване относно скандала с емисиите.

Ги Ферхофщад, инфографика Новини 02:05

Бъдещето на Европа: Европа преживява екзистенциална криза. (Ги Ферхофщад)

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Единият от докладчиците, Ги Ферхофщад, обяснява защо е спешно да се предприеме дълбока реформа поради предизвикателствата пред ЕС.

Бьоге и Берес, инфографика Новини 02:23

Бъдещето на Европа: Еврозоната трябва да се засили (Первенш Берес/Раймер Бьоге)

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Двама от докладчиците, Первенш Берес и Раймер Бьоге, искат да доближат икономиките на страните от еврозоната, за да ги направят по-устойчиви на външни шокове. Специален бюджет за Еврозоната е едно от ключовите им предложения.

Елмар Брок, инфографика Новини 02:07

Бъдещето на Европа: Пълно използване възможностите на Договора от Лисабон (Елмар Брок)

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Единият от докладчиците, Елмар Брок, призовава ЕС да използва докрай предимствата на Договора от Лисабон, чийто политически потенциал още не е напълно задействан. ЕС трябва да се насочи към повече прозрачност и обща отбранителна политика.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата