Розова роза на паважа. 02:08

Общи цели: сигурност

Сигурност -

Днес ЕС е изправен пред опасността от тероризъм. Всеки е убеден, че сигурността е върховен приоритет. Организации като Европол се борят с тероризма, а като Фенвак се грижат за семействата на жертвите. Подобряване на граничните системи, повишаване комуникацията между страните-членки и криминализиране на действия, водещи до тероризъм са някои от стъпките, които ЕС предприема тази година.

Подписването на Договора от Рим. 05:15

Договорът от Рим: 60-годишнина

Въпроси на ЕС -

Важно е да се помни откъде сме тръгнали. След трагедиите от Втората световна война, Договорът от Рим беше ключовото споразумение между шест държави, свързали съдбите си чрез Европейската икономическа общност. На 60-годишнината от неговото подписване поглеждаме назад, за да видим как Договорът постави основите на Европа и нейните постижения, които Европейският парламент защитава.

протест на улицата Новини 01:28

Човешката цена за бързата мода: казус за обвързващи правила

Свят -

Комисията по развитие на Европейския парламент иска нормативи, които да принудят компаниите и подизпълнителите да уважават човешките, трудовите и социалните права на текстилните работници.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата