Бьоге и Берес, инфографика Новини 02:23

Бъдещето на Европа: Еврозоната трябва да се засили (Первенш Берес/Раймер Бьоге)

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Двама от докладчиците, Первенш Берес и Раймер Бьоге, искат да доближат икономиките на страните от еврозоната, за да ги направят по-устойчиви на външни шокове. Специален бюджет за Еврозоната е едно от ключовите им предложения.

Ги Ферхофщад, инфографика Новини 02:05

Бъдещето на Европа: Европа преживява екзистенциална криза. (Ги Ферхофщад)

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Единият от докладчиците, Ги Ферхофщад, обяснява защо е спешно да се предприеме дълбока реформа поради предизвикателствата пред ЕС.

Джъстин Трюдо Новини 01:28

Зелена светлина за свободна търговия с Канада

икономика -

Европейският парламент одобри историческото Пълно икономическо и търговско споразумение (СЕТА), с което премахна една от последните прегради пред него. Подготвяно 7 години, споразумението трябва да облекчи търговските бариери между Канада и ЕС и остава да бъде ратифицирано от националните парламенти.

Елмар Брок, инфографика Новини 02:07

Бъдещето на Европа: Пълно използване възможностите на Договора от Лисабон (Елмар Брок)

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент прие набор от три резолюции, отнасящи се до бъдещото развитие на Европейския съюз. Единият от докладчиците, Елмар Брок, призовава ЕС да използва докрай предимствата на Договора от Лисабон, чийто политически потенциал още не е напълно задействан. ЕС трябва да се насочи към повече прозрачност и обща отбранителна политика.

производство Новини 02:06

ЕП настоява за реформа на търговията с емисии

икономика -

Европейската система за ограничаване и търговия с емисии е първата по рода си в света за справяне с въглеродните емисии чрез инструменти на свободния пазар, но е крайно време да бъде осъвременена. Иън Дънкан, докладчикът на Парламента по проекта, е инициатор на преговорите за спешна реформа.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата