Наградата „Сахаров“ Новини 01:35

Опозицията на Венецуела получи наградата „Сахаров“ за 2017 г.

Свят -

Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта за 2017 г. бе присъдена на всички политически затворници във Венецуела и на демократичната опозиция, представена от председателя на Националното събрание Хулио Борхес. „Тази награда е признание за всеки венецуелец", заяви Хулио Борхес на церемонията по връчване на наградата в Страсбург. Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта, носеща името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, се присъжда ежегодно от Европейския парламент.

Венецуела Новини 04:16

Наградата „Сахаров“ за 2017 г. Опозицията на Венецуела, една страна засегната от криза

Свят -

Венецуела е изправена пред икономическа и политическа криза. Политическата опозиция в страната се бори всеки ден, за да възстанови свободата. Европейският парламент присъди наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта на всички политически затворници във Венецуела и демократичната опозиция, представена от председателя на Народното събрание Хулио Борхес.

Коледа Новини 01:39

Весела дигитална Коледа!

Общество -

През Коледните празници все повече граждани се насочват към дигитални продукти. Това е нова тенденция, която трябва да бъде регламентирана, за да са по-добре защитени гражданите. От дефектни продукти, неоснователно геоблокиране и трансгранични доставки до онлайн стрийминг и отмяна на роуминга, Европейският парламент решава проблемите.

младежи Новини 01:18

Младежката заетост в ЕС - ЕП настоява за иновативни подходи

Общество -

Инициираната през 2013 г. инициатива за младежка заетост осигурява финансова помощ за регионите, борещи се с високи равнища на безработица сред младите хора. ЕП призовава държавите-членки да поемат своята роля и да предприемат толкова необходимите реформи относно дълготрайната и устойчива младежка заетост.

СТИВЪНС Новини 01:37

Хората с увреждания в ЕС: дългият път към равенството

Общество -

За да осигури еднакво представителство и възможности в социален и професионален план, ЕП смята да доразвие стратегията за хората с увреждания с цел разрешаването на проблеми като неравенството между половете, бедността и дискриминацията. Евродепутатът Хелга Стивънс отдавна се е посветила на борбата за правата на хората с увреждания. Според нея може да бъде направено още много за хората с увреждания що се отнася до тяхното представителство и включването им в обществото.

инфографика Новини 01:30

ЕП призовава за смяна на модела в земеделието

Въпроси на ЕС -

ЕП призовава за постепенното ограничаване на използването на глифозат - вещество, широко използвано в земеделието за контрол над плевелите. Депутатите искат смяна на модела в земеделието и включването на алтернативи като интегрирания контрол над вредителите.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата