неприкосновеност на личния живот в интернет Новини 02:07

Засилване на неприкосновеността на личния живот в интернет

Въпроси на ЕС -

Европейският парламент осъвременява нормативите за защита на данните, за да включи в тях новите форми на комуникация като WhatsApp и други програми за незабавни съобщения. Целта е да се постигне по-добра защита на неприкосновеността на личния живот.

жена и дете имигранти Новини 01:30

Имигрантската криза: споделяне на тежестта

Въпроси на ЕС -

Депутатите ревизират законодателството на ЕС, определящо коя страна носи отговорността за разглеждане на молбите за убежище. Сегашната система налага голямо бреме върху страните на първа линия като Гърция и Италия. Затова законодателите се застъпват за по-справедливо разпределяне на търсещите убежище във всички държави-членки, както и задължително участие.

Предстоящо в Брюксел Новини 00:59

Предстоящо: командировани работници, досиетата „Панама“, защита на личните данни в интернет и др.

Въпроси на ЕС -

Няколко закона на ЕС, сред които за командированите работници, за защита на личните данни и Регламентът от Дъблин за търсещите убежище, са включени в дневния ред на комисиите. В програмата са включени и резултатите от разследването по досиетата „Панама“, ракът при жените и др.

двойни стандарти в качеството на храните Новини 01:29

„Без втора ръка потребители“ - ЕП обсъжда двойните стандарти в качеството на храните

Общество -

ЕС разглежда обвиненията, че производителите на храни продават хранителни продукти с по-ниско качество в някои страни от ЕС. Европейската комисия представя последните си резултати от проверки и обсъжда законите за защита на потребителите с депутатите в ЕП.

мъж говори по телефона Новини 01:21

ЕП се бори за по-евтини телефонни разговори до други страни от ЕС

Въпроси на ЕС -

Обратна на телефон 112 система с цел известяване на гражданите при спешни случаи, по-евтини телефонни разговори до други страни от ЕС и общо подобряване на достъпа до телекомуникационните мрежи в целия ЕС - за това призовава проект на доклад на комисия на Европейския парламент.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата