Изображение Новини 01:29

Нова европейска система за пътувания ще подобри граничния контрол

Въпроси на ЕС -

Нова система на ЕС за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) ще засили граничния контрол на ЕС. Освободените от изискването за виза лица от трети държави ще трябва да кандидатстват за разрешение за пътуване, преди да пристигнат в ЕС. Системата за кандидатстване трябва да бъде бърза, ефективна и лесна за изпълнение.

инфографика Новини 01:20

Европейски избори: Процес за избор на водещ кандидат

Въпроси на ЕС -

За първи път в историята на ЕС през 2014 г. европейските избиратели имаха думата по въпроса кой да бъде определен за председател на Комисията, благодарение на процеса за избор на водещ кандидат. С наближаване на парламентарните избори нека да видим как работи системата , която определя водещия кандидат.

Изображение Новини 01:28

Триизмерният печат: Парламентът разглежда нова технология

Въпроси на ЕС -

С нарастване на популярността на триизмерния печат, технологията променя начина, по който работят фирмите и хората. С новата производствена територия обаче възникват въпроси относно безопасността и правата върху интелектуалната собственост, които Европейският парламент се опитва да реши.

Изображение Новини 01:19

По-справедливо селско стопанство в ЕС след 2020 г.

Въпроси на ЕС -

Парламентът реформира своята единна селскостопанска рамка за ЕС: Общата селскостопанска политика. Депутатите имат амбициозни планове за реформа: от по-справедливо финансиране до предоставяне на по-голяма подкрепа за младите и новите земеделски производители, и за изправените пред трудности региони, както и гарантиране, че земеделските производители в ЕС са по-добре подготвени да се справят с кризисни ситуации.

Изображение Новини 01:32

Евробарометър 2018: рекордна подкрепа за ЕС

Въпроси на ЕС -

Тази година Евробарометър даде възможност на над 27 000 европейци да споделят какво мислят. Тяхното мнение помогна за представянето на актуална картина на Европа днес и поглед към нещата, които ще са нужни в бъдеще.

Лаборатория Новини 01:45

Борба с резистентните към лекарства инфекции

Общество -

Антимикробната резистентност е нарастващ глобален проблем, който до 2050 г. се очаква да е отговорен за смъртта на повече хора, отколкото раковите заболявания, смятат медицинските специалисти. Ето защо ЕП призовава Комисията и държавите членки да въведат по-ефективни мерки за превенция.


За ЕврппарлТВ

EuroparlTV е службата на Европейския парламент, която създава интернет видеоматериали, за да осведомява гражданите на ЕС за дейностите на Парламента и за това как неговите членове въздействат върху политическите събития и приемат закони, които засягат живота на хората в цяла Европа.

Отидете на страницата

Свържете се с нас

Предлага се имейл услуга за Вашите въпроси, искания за информация и предложения до EuroparlTV. Засегнатите теми трябва да са свързани с въпроси от сферата на дейност на Европейския парламент. Ще Ви бъде изпратен отговор в разумен срок.

Отидете на страницата